Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Skalcem 1000
Skalcem S2000/CF2000
Skalcem 3000 Strukturpuds
Silikonepuds
Skaltherm Grundpuds
Isotherm Grundpuds
Multipuds
Multipuds Vandtæt
Multi-Rep 2080
Hæftemørtel
Sokkelpuds Vandtæt
Lyn-cement
Reparationsbeton
Reparationsbeton Vandtæt
Reparationsmørtel
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Isotherm Grundpuds

Isotherm Grundpuds er diffusionsåben, og har en meget stor vedhæftningsevne, slag- og trykstyrke.

Vedhæftningsevnen og styrken gør Isotherm Grundpuds velegnet som reparationspuds.

Isotherm Grundpuds slutbehandles med Skalcem S2000/CF2000.

Skalflex Facadeisoleringssystem EPS 80F-L påført Isotherm Grundpuds er systemgodkendt i henhold til brandteststandarden SP 105 Fire.

Anvendelse
Isotherm Grundpuds er velegnet som netpuds på underlag af EPS 80F-L (polystyren). Skal ilægges armeringsnet.

Begrænsninger
Udvendig efterisolering med EPS 80F-L må kun anvendes på fritliggende én-familieshuse og helt eller delvist sammenbyggede én-familieshuse i højst 2 etager med ydervægge af letbeton, beton eller murværk.

Udvendig efterisolering med EPS 80F-L bør ikke anvendes  til bygninger, hvor højde til gulv i øverste etage er mere end 5,1 meter over terræn, og som har bærende konstruktioner, der ikke er udført af materiale i minimum klasse A2.

EPS 80F-L skal grundet øget brandrisiko behandles i overensstemmelse med anvisningerne beskrevet i Energistyrelsens »Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012« eller i Skalflex’ arbejdsvejledning.

 

Anvendelse

Systemgodkendt, cementbaseret grundpuds i henhold til brandteststandard SP 105 Fire til påføring på EPS 80F-L isoleringsplader samt til ilægning af armeringsnet

Forbrug

1,4 kg Isotherm Grundpuds/m2/mm

Kornstørrelse 0,3-1,2 mm
Tørretid

1-2 døgn ved ca. +20°C

Hærdeperiode 20 dage ved ca. 20°C (dog længere ved lave temperaturer)
Lagtykkelse 8-10 mm
Densitet

1,55

Opblanding

3-4 liter rent, koldt vand pr. 25 kg Isotherm Grundpuds

Døgntemperatur 5°C til 25°C
Opbevaring Tørt
Emballage 25 kg sæk
DB-nr.

1684059

Quick links

 

Arbejdsvejledning  
     
Datablad  
     
Sikkerhedsdatablad  
     
COWI-rapport  
     
Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012  

 

Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet