Systemløsninger
Facadeisolering Mineraluld
Facadeisolering EPS 80F-L
Skalflex Thermovæg
Bluclad
Netpuds-renovering
Armeringssystem
Murstensmønster
Isolerende loftbeklædning
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Facadeisolering EPS 80F-L

Skalflex Facadeisoleringssystem EPS 80F-L påført Isotherm Grundpuds er systemgodkendt i henhold til brandteststandarden SP 105 Fire.

Isoleringssystemet kan anvendes på faste mineralske underlag samt på sokler. Ikke velegnet til underlag af træ.

Systemet kan anvendes til renovering og nybyggeri af såvel familieboliger, sommerhuse, udhuse samt om- og tilbygninger.

Systemet er komplet og indeholder bl.a. armering, sokkelprofiler, dybler og pudsehjørner til murfalser.

Efter montering af EPS 80F-L isoleringsplader, pudses disse med Isotherm Grundpuds. Pudslaget forstærkes med armeringsnet.

Til det afsluttende pudslag anvendes Skalcem S2000/CF2000, en indfarvet slutpuds i 34 smukke farver.

Anvendelse
Isotherm Grundpuds er velegnet som netpuds på underlag af EPS 80F-L (polystyren). Skal ilægges armeringsnet.

Begrænsninger
Udvendig efterisolering med EPS 80F-L må kun anvendes på fritliggende én-familieshuse og helt eller delvist sammenbyggede én-familieshuse i højst 2 etager med ydervægge af letbeton, beton eller murværk.

Udvendig efterisolering med EPS 80F-L bør ikke anvendes  til bygninger, hvor højde til gulv i øverste etage er mere end 5,1 meter over terræn, og som har bærende konstruktioner, der ikke er udført af materiale i minimum klasse A2.

EPS 80F-L skal grundet øget brandrisiko behandles i overensstemmelse med anvisningerne beskrevet i Energistyrelsens »Eksempelsamling om brandsikring af byggeri, 2012« eller i Skalflex’ arbejdsvejledning.

 

Anvendelse

Systemgodkendt, cementbaseret grundpuds i henhold til brandteststandard SP 105 Fire til påføring på EPS 80F-L isoleringsplader samt til ilægning af armeringsnet

Forbrug

1,4 kg Isotherm Grundpuds pr. mm/m2

Tørretid

1-2 døgn ved ca. +20°C

Hærdeperiode 20 dage ved ca. 20°C (dog længere ved lave temperaturer)
Lagtykkelse 8-10 mm
Densitet

1,55

Opblanding

3-4 liter rent, koldt vand pr. 25 kg Isotherm Grundpuds

Døgntemperatur 5°C til 25°C
Opbevaring Tørt og frostfrit
Emballage 25 kg sæk
DB-nr.

684059

Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet