Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Skalflex Fugefix
Sandkassesand
Ovntørret kvartssand
Stenmel
Standsand Våd
Bakkegrus/Muregrus Våd
Granitskærver
Danfugesand
Danfast
Danfugestenmel
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Skalflex Sandkassesand
»Fister & Frida«

Skalflex Sandkassesand »Fister & Frida« er vasket og siet sandkassesand med god formbarhed.

Lyst sand, der ikke misfarver tøjet. Siet kvartssand uden uønskede mikroorganismer.

Velegnet til sandkasser og som strøsand til glatførebekæmpelse.

Vedligehold
Med tiden bliver sandet forurenet, så det er god skik at udskifte sandkassens sand en gang i mellem.

Førstehjælp
(Samme som ved alm. sand)
Indtagelse: Skyl munden grundigt, og drik 1-2 glas vand i små slurke.
Øjne: Kommer produktet i øjnene, skylles med vand (helst fra øjenskyller) til irritationen ophører.

Miljø
Produktet skal ikke klassificeres som farligt efter Miljøministeriets regler. Produktet er ikke farligt affald i henhold til Affaldsbekendtgørelsen.

Tekniske data
Anvendelse: Som sandkassesand og til glatførebekæmpelse
Farve: Lys Beige/Sandfarvet
Kornstørrelse: 0-2 mm
Emballage: 20 kg
Opbevaring: Tørt og frostfrit
DB-nr.: 1763273

Quick links

 

  Datablad
   
  Brochure
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet