Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Gulvspartel Fin
Gulvspartel Extra
Gulvspartel Grov
Gulvspartel Fiber
Gulvmørtel Udendørs/Industri
Gulvmørtel Turbo
Gulvprimer
Gulvforsegler
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Gulvspartel Fin

Skalflex Gulvspartel Fin er en cementbaseret, hurtighærdende, selvnivellerende gulvspartelmasse til opretning af indendørs af betongulve.

Skal tildækkes med gulvtæppe, linoleum, vinyl, trægulv, klinker eller lign, da Skalflex Gulvspartel Fin ikke kan stå som færdig gulvoverflade.

Lagtykkelser på 2-50 mm, retningsgivende.

Skal i vådrum altid tildækkes med en MK/ETAG 022-godkendt vandtætningsmembran.

Anvendelsesområde
Til indendørs brug.

Velegnet i boliger, kontorer, institutioner eller andre lettere belastede erhvervslokaler.

Kan anvendes på gulvvarme.

 

Anvendelse
Opretning af indendørs betongulve
Forbrug

Ca. 1,6 kg tørprodukt/mm/m²

Opblanding

4 liter vand pr. 20 kg Gulvspartel Fin

Lagtykkelse 2-50 mm, retningsgivende
Massefylde, våd 1,60 g/cm3
Døgntemperatur Min. +5˚C / Max. +25˚C
Bearbejdningstid

10-15 minutter ved +20°C

Hærdetid ved +20°C

1-3 timer for gangtrafik
24 timer for let trafik
1 uge for tung trafik
Fuldt hærdet efter 28 døgn

Døgntemperatur Min. +5˚C / Max. +25˚C
Rengøring Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring Tørt i åbnet emballage
Holdbarhed Min. 6 mdr. i uåbnet emballage
Emballage 20 kg sæk
DB-nr.

1851605

 

Tekniske værdier

Bøjningstrækstyrke

Ca. 8 MPa efter 28 døgn (F6)

Trykstyrke

Ca. 25 MPa efter 28 døgn (C25)

Flydemål 150-155 mm
Svind 0,85‰ efter 28 døgn
Kromatindhold

< 2 mg/kg cement

Kloridindhold

0,002 vægt %

pH-værdi

Ca. 11,5

Vandskadestabilitet

Svældning under vand < fri krympning

Reaktion ved brand A1fl

Quick links

 

  Datablad
     
Brochure
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet