Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Gulvspartel Fin
Gulvspartel Extra
Gulvspartel Grov
Gulvspartel Fiber
Gulvmørtel Udendørs/Industri
Gulvmørtel Turbo
Gulvprimer
Gulvforsegler
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Gulvspartel Grov

Skalflex Gulvspartel Grov er en hurtighærdende, cementbaseret gulvspartel til opretning med store lagtykkelser indendørs. Fremstår med en lidt grovere overfladestruktur end traditionelle gulvspartler. 

Kan ikke stå som færdig gulvoverflade, men skal efter afbinding beklædes med egnet gulvbelægning.

Skal i vådrum altid tildækkes med en MK/ETAG 022-godkendt vandtætningsmembran.

Anvendelsesområde
Til indendørs brug.

Skalflex Gulvspartel Grov er beregnet til f.eks. opretning og spartling af betongulve, som underlag for tæpper, vinyl, linoleum, trægulve og fliser i boliger, kontorer, institutioner eller andre lettere belastede erhvervslokaler. Hæfter på ethvert fast og rengjort mineralsk underlag.  

Kan anvendes på gulvvarme.

 

Anvendelse
Hurtighærdende gulvspartel til opretning af indendørs betongulve. Store lagtykkelser.
Forbrug

Ca. 1,7 kg tørprodukt/mm/m²

Opblanding

3 liter vand pr. 20 kg Gulvspartel Extra

Lagtykkelse 10-80 mm, retningsgivende
Massefylde, våd 1,70 g/cm3
Døgntemperatur Min. +5˚C / Max. +25˚C
Bearbejdningstid

10-15 minutter ved +20°C

Hærdetid ved +20°C

1-3 timer for gangtrafik
24 timer for let trafik
1 uge for tung trafik
Fuldt hærdet efter 28 døgn

Døgntemperatur Min. +5˚C / Max. +25˚C
Rengøring Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring Tørt i åbnet emballage
Kornstørrelse

Max. 2 mm

Emballage 20 kg sæk
DB-nr.

1840039

 

Tekniske værdier

Bøjningstrækstyrke

Ca. 6 MPa efter 28 døgn (F6)

Trykstyrke

Ca. 25 MPa efter 28 døgn (C25)

Flydemål 140-150 mm
Svind 0,25‰ efter 28 døgn
Kromatindhold

< 2 mg/kg cement

Kloridindhold

0,002 vægt %

pH-værdi

Ca. 11,5

Vandskadestabilitet

Svældning under vand < fri krympning

Reaktion ved brand A1fl

Quick links

 

  Datablad
     
Brochure
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet