Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Gulvspartel Fin
Gulvspartel Extra
Gulvspartel Grov
Gulvspartel Fiber
Gulvmørtel Udendørs/Industri
Gulvmørtel Turbo
Gulvprimer
Gulvforsegler
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Gulvmørtel Udendørs/Industri

Skalflex Gulvmørtel Udendørs/Industri er en svindkompenseret, stærk og cementbaseret gulvmørtel med god vedhæftning. Til udendørs brug under tag eller under egnet udendørs tæt belægning. Er vand- og frostbestandig efter afbinding.

Gulvmørtlen kan armeres med Skalflex Pansernet, som placeres længst muligt nede i mørtellaget. Påfør evt. først et tyndt mørtellag, hvori armeringsnettet placeres. Efter ca. 1 døgn kan reparationen færdiggøres.

Anvendelsesområde
Skalflex Gulvmørtel Udendørs/Industri er velegnet til opgaver, som er svært tilgængelige med traditionelle støbemetoder samt til reparationsopgaver, hvor der stilles krav til trykstyrke, svind, vedhæfting m.m.

Kan ikke stå ubeskyttet som færdig gulv, men må kun anvendes som færdig gulvoverflade under tag eller under egnet tæt belægning.

 

Anvendelse

Til indendørs og udendørs reparationsopgaver under tag eller tæt belægning, hvor der stilles krav til trykstyrke, svind, vedhæftning m.m.

Forbrug

Ca. 2 kg tørprodukt/mm/m²

Opblanding

2,6-2,8 liter  vand pr. 20 kg Gulvspartel Extra

Lagtykkelse 8-10 mm, retningsgivende
Massefylde, våd 2,15 g/cm3
Døgntemperatur Min. +5˚C / Max. +25˚C
Bearbejdningstid

20-30 minutter ved +20°C

Hærdetid ved +20°C

Ca. 1 døgn for gangtrafik ved +20°C/RF under 85%
2-3 døgn for tung trafik ved +20°C/RF under 85%
Fuldt hærdet efter 28 døgn

Døgntemperatur Min. +5˚C / Max. +25˚C
Rengøring Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug
Opbevaring Tørt i åbnet emballage
Kornstørrelse

Max. 1 mm

Emballage 20 kg sæk
DB-nr.

1840041

 

Tekniske værdier

Vedhæftningsstyrke

≥ 2 MPa

Trykstyrke

> 45 MPa efter 28 døgn

Frost/tø

≥ 2,0 MPa

Elasticitetsmodul

≥ 20 GPa

Termisk kompabilitet

Del 1 ≥ 2,0 MPa

Kapillær absorption

≤ 0,5 kg × m-2 × h-5

Udbredelsesmål

< 250 mm

Svind 0,19‰ efter 28 døgn
Kromatindhold

< 2 mg/kg cement

Kloridindhold

0,05 vægt %

Luftindhold 5%
Miljøklasse Ekstra aggressiv
pH-værdi

Ca. 11,5

Vandskadestabilitet

Svældning under vand < fri krympning

Brandmodstandsevne

A1
Farlige stoffer

I overensstemmelse med afsnit 5.4

Quick links

 

  Datablad
     
Brochure
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet