Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Dobbeltstampet hvidtekalk
NHL5 grundingsmørtel 0-4mm 1:1,5
NHL5 mørtel 0-4mm 1:2
NHL5 mørtel 0-2mm 1:2
NHL3,5 grundingsmørtel 0-4mm 1:1,5
NHL3,5 mørtel 0-4mm 1:2
NHL3,5 mørtel 0-2mm 1:2
NHL3,5 mørtel 0-1mm 1:2
NHL2 mørtel 0-4mm 1:2
NHL2 mørtel 0-2mm 1:2
NHL2 finpuds 0-0,4mm 1:2,5
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

NHL3,5 mørtel 0-4mm 1:2
(KKh 35/65/500)

NHL3,5 Mørtel 0-4 mm 1:2 (KKh 35/65/500) er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder naturlig hydraulisk kalk (NHL3,5) og 0-4 mm ovntørret kvartssand. 

Mørtlen er pumpbar og velegnet som sprøjtepuds. 

Anvendelsesområde
NHL3,5 (moderat hydraulisk) er velegnet til de fleste indendørs og udendørs mureprojekter. Moderat miljøklasse.

Velegnet til reparation af ældre puds og fuger.

Velegnet til indvendig og udvendig opmuring og fugning af teglsten, blokke og natursten, trækning af gesimser samt til pudsning. 

Kan endvidere bruges som indvendig læggemørtel til tegl- og naturstensgulve, understrygning af tegltag samt fugning omkring døre og vinduer.

Velegnet til opmuring og fugning af tavler i bindingsværk (til fugning iblandes fæhår).

 

Anvendelse

Som opmuringsmørtel, fugemørtel og grovpuds
indvendig og udvendig

Opblanding

4,2-4,7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørmørtel

Forbrug

Ca. 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse
Opmuring: Ca. 1 kg pr. mursten
​Fugning: 6-8 kg pr. m²

Lagtykkelse

Som grovpuds 8-10 mm

Døgntemperatur

+5°C til +30°C

Brugstid

12 timer (ved +20°C). Kan blandes op igen indenfor 24 timer

Styrkefaktor

NHL3,5 (moderat hydraulisk) – moderat miljøklasse

Vægtfylde

Ca. 1,7 kg/liter

Opbevaring

Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost

Holdbarhed 24 måneder fra produktionsdato
Standarder

Certificeret iht. DS/INF 167 samt DS/EN 998-2: 2010, DS/EN 998-1: 2010. Naturlig hydraulisk kalk produceret i henhold til europæisk norm EN 459-1

DB-nr. 

1900773

Quick links

 

  Datablad
   
   
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet