Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Dobbeltstampet hvidtekalk
NHL5 grundingsmørtel 0-4mm 1:1,5
NHL5 mørtel 0-4mm 1:2
NHL5 mørtel 0-2mm 1:2
NHL3,5 grundingsmørtel 0-4mm 1:1,5
Arbejdsanvisning
NHL3,5 mørtel 0-4mm 1:2
NHL3,5 mørtel 0-2mm 1:2
NHL3,5 mørtel 0-1mm 1:2
NHL2 mørtel 0-4mm 1:2
NHL2 mørtel 0-2mm 1:2
NHL2 finpuds 0-0,4mm 1:2,5
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

NHL3,5 Grundingsmørtel 0-4mm 1:1,5
(KKh 35/65/400)

NHL3,5 Grundingsmørtel 0-4 mm 1:1,5 (KKH 35/65/400)er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder naturlig hydraulisk kalk og 0-4 mm ovntørret kvartssand. 

Mørtlen er blandet med et højt indhold af NHL for at sikre maksimal vedhæftning.

Mørtlen er pumpbar og velegnet som sprøjtepuds.

Anvendelsesområde
NHL3,5 (moderat hydraulisk) er velegnet til de fleste indendørs og udendørs mureprojekter. Moderat miljøklasse.

Anvendes som grunding/udkast før grovpudsning på indvendig og udvendig murværk på let porøse teglsten eller lette poreblokke.

Klargøring af underlag
Alle løse fuger skæres ud og fyldes ud med mørtel til stenenes forkant. Brug samme type mørtel som grovpuds. 

Frostsprængte sten udskiftes.

Underlaget skal være rent, fast og bæredygtigt.

Stærkt sugende underlag skal forvandes grundigt – gerne dagen før og generelt efter behov.

Opblanding
Mørtlen blandes i tromleblander eller tvangsblander. Tilsæt 4,5-5,0 liter rent, koldt vand eller til ønsket konsistens – normalt svarende til ca. 20 vægt-%. 

Bemærk: Anvendes sprøjte til udkast blandes mørtlen meget tørt op. Bland i min. 20 minutter, indtil mørtlen er homogen.  

Mørtlen kan genoprøres i op til 24 timer – dog uden yderligere tilsætning af vand. 

Udførelse
Grundingsmørtlen udkastes med murske eller sprøjte.

Murværket behøver ikke fuld dækning med udkast før pudsning, ca. 80% dækning er nok. Udkastet skal efter-

lades groft, som det står, ikke kostes eller berappes. 

Et groft udkast sikrer fuld vedhæftning af det efterfølgende lag puds. 

Lad udkastet stå ca. 3 døgn, før der grovpudses med NHL3,5 eller NHL2 mørtel, afhængig af miljøklasse.

Bemærk
Færdigblandet mørtel skal senest anvendes inden for 24 timer. Frysepunktssænkende midler eller andre tilsætningsstoffer må ikke tilsættes. Færdigblandet mørtel må ikke senere tilsættes bindemidler, tilslagsmaterialer eller vand.

Mørtlen egner sig ikke til udendørs vinterarbejde – må kun benyttes ved døgntemperaturer over +5°C. 

Beskyt nybehandlet murværk mod vejrliget. Det skal ske senest ved arbejdets ophør, mens mørtlen afbinder og begynder hærdning. Undgå hurtig udtørring pga. høje temperaturer eller stærk vind ved at eftervande med vandforstøver flere gange om dagen – om nødvendigt i de første 2-3 dage. 

Anvendt i 3-trins pudsopbygning må den totale lagtykkelse max. være 15 mm. Ved større lagtykkelse er der risiko for svind- og skridrevner.

Quick links

 

  Datablad
   
   
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet