Systemløsninger
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Dobbeltstampet hvidtekalk
NHL5 grundingsmørtel 0-4mm 1:1,5
NHL5 mørtel 0-4mm 1:2
NHL5 mørtel 0-2mm 1:2
NHL3,5 grundingsmørtel 0-4mm 1:1,5
NHL3,5 mørtel 0-4mm 1:2
NHL3,5 mørtel 0-2mm 1:2
NHL3,5 mørtel 0-1mm 1:2
NHL2 mørtel 0-4mm 1:2
NHL2 mørtel 0-2mm 1:2
NHL2 finpuds 0-0,4mm 1:2,5
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

NHL2 Finpuds 0-0,4mm 1:2,5
(KKh 50/50/700)

NHL2 Finpuds 0-0,4 mm 1:2,5 (KKh 50/50/700) er en fabriksfremstillet, hydraulisk mørtel, der kun skal tilsættes vand før brug. Indeholder NHL2 naturlig hydraulisk kalk, 0-0,4 mm ovntørret kvartssand og kalkfiller. 

Anvendelsesområde
NHL2 (svagt hydraulisk) benyttes indendørs. Passiv miljøklasse.

Velegnet til indvendig reparation af ældre puds. 

Velegnet som finpuds på fint afrettede pudsede vægge, hvor en glat og fin finish ønskes.

Velegnet til finpudsning, tyndpudsning, filtsning eller vandskuring på f.eks. teglsten, letklinkerblokke og NHL grovpuds.

Bruges bl.a. som sidste papirstynde trækning af gesimser, som bund (sandkalk) før kalkning.

 

Anvendelse

Som finpuds og vandskuring indvendig

Opblanding

7,0-7,5 liter rent, koldt vand pr. 25 kg tørmørtel

Forbrug

Ca. 1,8 kg/m² pr. mm lagtykkelse

Lagtykkelse

Som finpuds 1-2 mm

Døgntemperatur

+5°C til +30°C

Brugstid

12 timer (ved +20°C). Kan blandes op igen indenfor 24 timer

Styrkefaktor

NHL2 (Svagt hydraulisk) – passiv miljøklasse

Vægtfylde

Ca. 1,7 kg/liter

Opbevaring

Tørt og uåbnet; hævet fra underlaget på paller. Tåler frost

Holdbarhed 24 måneder fra produktionsdato
Standarder

Certificeret iht. DS/INF 167 samt DS/EN 998-2: 2010, DS/EN 998-1: 2010. Naturlig hydraulisk kalk produceret i henhold til europæisk norm EN 459-1

DB-nr. 

1900767

Quick links

 

  Datablad
   
   
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet