Tips og idéer
Gode råd
Farvevalg
Hvilken facade har mit hus?
Vedligeholdelse
Skader
Facadeisolering
Spørgsmål og svar
Pressemeddelelser
Spørg HP
Nyttige links

Vedligeholdelse

Skalflex har mange års erfaring med behandling af facader, og her kan du hente nogle gode råd om behandling og vedligeholdelse inden du går i gang.

Afskalninger: Afskalning af maling er en af de oftest forekommende skader på behandlede facader.

Ingen maling skaller dog af uden at der er en grund hertil, enten en fejl i påføringsfasen eller en udefra kommende årsag. Der kan være tale om påføring i forkert temperatur, forkert eller manglende grunding, fugtophobninger bag malinger der er for tætte, dårligt bærende underlag, afsmittende overflader, opstigning af grundfugt etc.

Afsmitning: Tidligere malede eller behandlede overflader har alle afsmitning i en eller anden grad. Benytter man en tør klud i en kontrastfarve til den afsmittende, og trækker denne hen over den malede overflade, kan man let konstatere i hvilken grad overfladen afsmitter.

1. Tydelig afsmitning: Ved tydelig misfarvning af stoffet skal der renses til afsmitningsfri bund, dette kan gøres ved sandblæsning, med højtryksrenser eller ved afskrabning med håndkraft. Herefter reparation og grunding med den anviste Skalflex grunder.

2. Svag afsmitning: Der afsættes kun svagt på kluden. En let afvaskning efterfulgt af afrensning med Skalflex Alt-Rens for alger, snavs m.m. Herefter grunding med den anviste Skalflex grunder.

3. Ingen afsmitning: Der afrenses med Skalflex Alt-Rens hvor der er algebevoksninger, og grundes med anvist Skalflex grunder.

Alger: Algevækst forekommer især på nord og vestvendte mure, algerne kommer de steder, hvor murværk ikke når at tørre tilstrækkeligt op, som regel som følge af manglende sol. Typiske steder hvor man ser algebegroninger er hvor træer, buske eller anden beplantning skygger for solen og samtidig holder på fugten.

I de fleste tilfælde kan algebevoksninger fjernes med Skalflex Alt-Rens.

Fugt og vand: Et højt fugtindhold i facaden skal altid tages alvorligt og anledningen hertil findes og afhjælpes.

Det er typisk revner, dårlige fuger, opstigende grundvand, manglende eller dårlige udhæng og inddækninger, utætte nedløbsrør. Det er vigtigt at fejlen udbedres, og facaden får lov til at tørre ordentligt op, inden der malebehandles.

De typiske skader fra fugt er:

  • Frostsprængninger
  • Afskalninger
  • Puds der smuldrer, revner eller krakelerer
  • Saltudblomstninger.

Frostskader opstår typisk når fugtindholdet i den yderste del af muren er så højt, at vandet ophobes.

Da mange malinger kun er diffusionsåbne for vand i dampform, vil vandet, der er bag ved malingen og i den yderste del af muren fryse og udvide sig, og derved forårsage skader på maling og murværk.

Spørg H.P.

Har du spørgsmål, så kontakt H.P.

 

  +45 86 61 22 99
     
  mail@skalflex.dk

 

Hent brochure her:

   Gør det Let
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet