Systemløsninger
Facadeisolering Mineraluld
Facadeisolering EPS 80F-L
Skalflex Thermovæg
Bluclad
Netpuds-renovering
Armeringssystem
Murstensmønster
Isolerende loftbeklædning
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Netpudsrenovering

Er din facade grim, nedslidt og ødelagt, kan du vælge en slidstærk og langtidsholdbar renoveringsløsning, som tilmed er økonomisk og tidløs.

Metoden er i bund og grund et pudslag, der forstærkes med glasfibernet på hjørner og murflade. Herefter påføres et afsluttende lag med slutpuds.

Metoden sikrer mod afskalninger og revnedannelser, da hele den ydre mur bindes sammen i ét stykke bestående af net og puds. Selv huse med svære revnedannelser og store facadeskader kan renoveres efter denne metode.

Facaden vil efterfølgende fremstå med en smuk, pudset overflade, hvor der er talrige valgmuligheder til farve og struktur i slutudtrykket.

En økonomisk og stærk renoveringsmetode, der kun kræver minimalt vedligehold fremadrettet.

Du kan vælge mellem 2 netpudsløsninger, afhængig af underlagets type:
Skalflex Netpuds 2080 eller Skaltherm Netpudsrenovering.


Skalflex Netpuds 2080 anvendes til facader af tegl, puds eller beton. Her anvendes Skalflex Multi-Rep 2080 som den netbærende puds, og Skalflex Armeringsnet arbejdes ind i pudslaget. Overfladen er finkornet, og kan fremstå ubehandlet eller kan efter 2-5 døgn behandles med murmaling Skalcem 100, indfarvet slutpuds Skalcem S2000/CF2000 eller hvid strukturpuds Skalcem 3000. Til systemet findes et sortiment af tilbehør og profiler til armering af hjørner, vandafledning m.m. Se mere info i datablad. Bemærk: Skaltherm Netpudsrenovering kan også anvendes på disse underlagstyper.

Skaltherm Netpudsrenovering anvendes til vores godkendte systemløsninger som facadeisolering, Bluclad pladeløsning og til underlag af porebeton. Her anvendes Skaltherm Grundpuds som den netbærende puds, og Skalflex Armeringsnet arbejdes ind i pudslaget. Der afsluttes med indfarvet slutpuds Skalcem S2000/CF2000 eller hvid strukturpuds Skalcem 3000. Til systemet findes et sortiment af tilbehør og profiler til armering af hjørner, vandafledning m.m.
Bemærk: Skalflex Netpuds 2080 må ikke anvendes på disse underlagstyper.

 

Anvendelse Renovering og armering af grimt murværk
Underlag
Der kræves en fast og bæredygtigt mineralsk underlag
Opblanding 6-7 liter rent, koldt vand pr. 25 kg Skaltherm Grundpuds
Påføring Stålbræt
Pudsning Plastbræt
Forbrug 5 kg Grundpuds pr. m2
2 kg Skalcem S2000/CF2000 pr. m2
2 liter Beto-Binder pr. 25 kg S20000/CF2000
Tørretid Overfladetør efter ca. 24 timer ved 15°C
Rengøring Vand
Hærdeperiode 28 døgn ved +20°C
Mal-kode 00-4 (1993)
Døgntemperatur Min. +5°C
Opbevaring Tørt og frostfrit
Emballage 25 kg
DB-nr. 8837015

Quick links

 

  Datablad Netpuds 2080
   
  Datablad Skaltherm Netpuds
   
  Beregn dit forbrug
   
  Video
   
 

Arbejdsvejledning

   
 

Vigtig Viden

Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet