Systemløsninger
Facadeisolering Mineraluld
Facadeisolering EPS 80F-L
Skalflex Thermovæg
Bluclad
Netpuds-renovering
Armeringssystem
Murstensmønster
Isolerende loftbeklædning
Fugtsikring
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Armeringssystem

Skalflex Armeringssystem består af Skalflex Armérstål (tentorstål) og Skalflex Multipuds®. Skalflex Armeringsstål monteres i Skalflex Multipuds, som er en stærk, men meget fleksibel puds.

Skalflex Armeringssystem er specielt udviklet til armering af sætningsrevner. Før enhver facadebehandling er det særdeles vigtigt, at muren er fast og bæredygtig. Alt løstsiddende puds skal renses af, løse fuger skal fuges om, og sætningsrevner armeres.

En sætningsrevne kan defineres som en gennemgående skade, hvorved murværket er revnet over et større areal. Når der er opstået en sætningsrevne i murværket, stopper denne revne den naturlige overførsel af svingninger i murværket. Bevægelser i murværket fremkommer både p.g.a. døre, der smækker, trafik i og omkring huset eller ved at fundamentet under huset »sætter« sig. For at udbedre en sætningsrevne, er det vigtigt at få de bevægelser, som naturligt optræder i enhver overflade, overført til hele facaden.

Det er til dette formål Skalflex Armeringsstål kommer ind i billedet. Stålet optager svingningerne og fører dem videre til den del af huset, der ligger efter revnen, derved har man sikret sig, at netop denne revne ikke kommer igen. Sætningsrevner svækker facadens styrke i varierende grad, og åbner muligheden for at bl.a. fugt og skadedyr kan trænge ind bag murværket og ind til bagvedliggende isolering. Sikringen vil efterlade det reparerede område stærkere end den oprindelige og ubeskadigede mur.

Bemærk: Der kan være sætninger i husets fundament, som nødvendiggør understøtning af fundamentet, derfor bør årsagen til sætningsrevner altid undersøges.

Opblanding
Brugskonsistensen ved ilægning af Skalflex Armérstål opnås ved 3,2 liter rent, koldt  vand pr. 20 kg Skalcem Multipuds®. Ved opblanding anvendes hurtiggående røreværk.

Påføring
Almindeligt murerværktøj anvendes til arbejdet. Muren bør forvandes for at opnå den bedste hærdning. Ved efterfølgende filtsning bruges en let fugtig svamp.

Nybehandlet overflade beskyttes mod vejrliget 1-2 døgn efter påføring. Må ikke påføres i direkte sollys.

 

Anvendelse Til udbedring af sætningsrevner
Opblanding
3,2 liter rent, koldt vand pr. 20 kg Multipuds
Forbrug Afhænger af opgavens omfang
Overfladetør Efter ca. 24 timer ved min. 15°C
Vanddampdiffusion Z-H2O-værdi = 0 ved lagtykkelse på 338 mm
Hærdeperiode 20-28 døgn ved +20°C
Mal-kode 00-4 (1993)
Døgntemperatur Min. +5°C / Max. +25°C
Opbevaring Puds skal opbevares tørt
Stål skal opbevares tørt
DB-nr.

Multipuds, 5 kg: 5172092
Multipuds, 15 kg: 5172091
Multipuds, 20 kg: 5344208

Rustfri, Ø 6 mm, 80 cm: 5124341
Rustfri, Ø 6 mm, 3 meter: 1328412

Quick Links

    Datablad

Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet