Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Fugtsikringssystemer
Standsning af opstigende fugt
Indvendig fugttætning af kældervæg
Indvendig vandtætning af kældervæg og gulv
Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg
Udvendig vandtætning af sokler over terræn
Udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokler under terræn
Vandtætning med Skalflex Tætningsmembran
Fugtsikring af udvendig trappe
Fugtsikring af udvendig skorsten
Radonsikring
Video fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg

Det er ikke altid muligt at fugtsikre kælderen udefra. Specielt i tætbebyggede områder kan det være vanskeligt at få fri adgang til udvendige kældermure.
Mange ældre huse har sokkelunderstøtning i kampesten eller lign. Det kan være vanskeligt at lave en tætsluttende vandtætning udenpå en så ujævn overflade.
Derfor tilbyder Skalflex et komplet system til indvendig vandtætning af kældervægge.

Ved indvendig vandtætning foregår fugtsikringen på overfladen af den indvendige væg. Sidelæns indtrængende fugt vil stadig forekomme inde i selve murværket,
men denne fugt vil ikke længere have mulighed for at vandre ind til den indvendige vægflade.

Læs mere om indvendig vandtætning og isolering af kældervæg

 

Quick links

 

  Fugtsikringshåndbog
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet