Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Fugtsikringssystemer
Standsning af opstigende fugt
Indvendig fugttætning af kældervæg
Indvendig vandtætning af kældervæg og gulv
Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg
Udvendig vandtætning af sokler over terræn
Udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokler under terræn
Vandtætning med Skalflex Tætningsmembran
Fugtsikring af udvendig trappe
Fugtsikring af udvendig skorsten
Radonsikring
Video fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Udvendig vandtætning af sokler over terræn

Især ældre huse lider af nedbrudte og utætte sokler. Sokler med "åben" overflade er ekstra modtagelig for indtrængende fugt. For at etablere en effektiv vandtætning er det nødvendigt at grave hele soklen fri. Der er altid en risiko for sætning eller sammenstyrtning forbundet med at grave fri omkring en bygnings fundament.
For at minimere denne risiko anbefales det at dele arbejdet op i sektioner, således at der udgraves og fugtsikres/isoleres på en mindre del af bygningen af
gangen.

Når arbejdet i en sektion er fuldført, fyldes jorden på igen, inden næste sektion udgraves. Få evt. hjælp af en bygningssagkyndig til at vurdere sektionernes størrelse. Vær meget opmærksom på nye sætningsrevner, som er
indikation på svigtende understøtning af fundamentet.

Læs mere om udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokler under terræn.

Quick links:


 

  Brochure
   

 

Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet