Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Fugtsikringssystemer
Standsning af opstigende fugt
Indvendig fugttætning af kældervæg
Indvendig vandtætning af kældervæg og gulv
Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg
Udvendig vandtætning af sokler over terræn
Udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokler under terræn
Vandtætning med Skalflex Tætningsmembran
Fugtsikring af udvendig trappe
Fugtsikring af udvendig skorsten
Radonsikring
Video fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Standsning af opstigende fugt/Kapillarbrydning

Opstigende grundfugt via soklen forekommer i stort set alle bygninger. Opstigende grundfugt bremses i nybyggeri med et kapillarbrydende lag – normalt en tynd tjærepap, der placeres i skellet mellem sokkel og mur samt dæk og mur ved kælderbyggeri. Er dette kapillarbrydende lag beskadiget eller helt manglende, bør
denne fugtsikring udbedres som noget af det første.

Fugt trænger ind nedefra og ind fra siden. Begge påvirkninger skal standses. En ny, vandret fugtspærre skal altid placeres over grundvandsspejlet, under træværk
og gulvbæringer samt over underkanten af den udvendige vandtætte vægbehandling.

Hvorfor skal opstigende grundfugt standses?
Opstigende grundfugt har flere skadelige indvirkninger
på en bygning:

 • Puds og mørtel nedbrydes, så det taber sin styrke og vedhæftning. Maling og tapet vil ligeledes miste sin vedhæftning.
 • Fugten vandrer i hele murens bredde, og vil skabe grobund for svamp og skimmel indvendigt.
 • Indeklimaet forringes.
 • Vand i murværk forårsager skader på overflade og konstruktion ved hyppige overgange mellem tø og frost.
 • Fugtvandringen vil transportere salte i murværket, der vil vise sig som udblomstringer på facaden.
  Saltudblomstringer forcerer eroderingen af byggematerialerne,
  og ny facadebehandling kan ikke hæfte
  på saltudblomstringer eller fugtigt murværk.
 • En fugtskadet bygning vil ofte have forringet isolering
  og indeklima, hvilket medfører øget varmeforbrug.
 • Hvis gulvkonstruktioner i træ hviler direkte på
  fundament eller understøtning uden fugtspærring, vil
  trækonstruktionen efterhånden rådne.

Denne beskrivelse tager udgangspunkt i, at bygningens kapillarbrydende lag skal (re)etableres.

Læs mere om kapillarbrydning/standsning af fugt

Quick links

 

  Datablad Sokkelstop
   
  Video
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet