Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Fugtsikringssystemer
Standsning af opstigende fugt
Indvendig fugttætning af kældervæg
Indvendig vandtætning af kældervæg og gulv
Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg
Udvendig vandtætning af sokler over terræn
Udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokler under terræn
Vandtætning med Skalflex Tætningsmembran
Fugtsikring af udvendig trappe
Fugtsikring af udvendig skorsten
Radonsikring
Video fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Fugtsikringsystemer

Skalflex har udviklet systemer til udbedring og forebyggelse af fugtproblemer. Samlet under ét kalder vi det Skalflex Fugtsikring®. Systemet består af en række produkter, der kan sammensættes, så forskellige kombinationer
udbedrer eller forebygger fugtproblemer optimalt indvendigt og/eller udvendigt.

Med Skalflex Fugtsikring® kan du ændre en fugtig kælder til en tør kælder i boligstandard med eller uden ekstra isolering Det er vigtigt at kende så meget til bygningen og omfanget af fugtskade som muligt, for at kunne vælge det
rigtige fugtsikringssystem.

Fugtsikring bør altid foregå udvendigt, da det resulterer i et helt tørt murværk. I så fald bør hele soklen og kældermuren fritlægges. I mange tilfælde, f.eks. i bymidter, er det ikke muligt at få adgang til størsteparten af den udvendige sokkel. Derfor tilbyder Skalflex Fugtsikring® også løsninger, der fugtsikrer indvendigt.
Lad os sige det med det samme: Det kræver en del arbejde at fugtsikre sin bolig. Inden arbejdet påbegyndes skal bygningens muligheder for fugtsikring undersøges,
fugtindtrængningen kortlægges og fugtindholdet i murværket kendes. Eventuelle ændringer i fremtidig fugtindtrængning bør også tages med i betragtning.

Der kræves en grundig klargøring af murværk og evt. opgravning af terræn. Herefter kan selve fugtsikringen begynde. Der er ingen lette løsninger eller nemme genveje, men til gengæld er belønningen ekstra kvadratmeter i boligstandard i tillæg med en masse andre fordele.
 

 

Quick Links

 

  Skalflex Fugtsikringshåndbog
   
Oversigtsbrochure
   
Se video
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet