Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Fugtsikringssystemer
Standsning af opstigende fugt
Indvendig fugttætning af kældervæg
Indvendig vandtætning af kældervæg og gulv
Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg
Udvendig vandtætning af sokler over terræn
Udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokler under terræn
Vandtætning med Skalflex Tætningsmembran
Fugtsikring af udvendig trappe
Fugtsikring af udvendig skorsten
Radonsikring
Video fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Fugtsikring af udvendig trappe

Udvendige trapper, hvad enten de er over eller under terræn, lider ofte af fugt- og frostskader. Fugtindtrængning og vintersaltning er faktorer, der forkorter levetiden på en trappe betydeligt. Trappens slidlag vil erodere, og det øgede fugtoptag kan medføre frostsprængninger. Fundamentet i ældre, udvendige trapper blev ofte fyldt med byggeaffald af forskellig art, og det kan være svært at lave en hensigts-mæssig fugtsikring, når dette er tilfældet.

Udvendige trapper kan være så nedbrudte og porøse, at det er mest hensigtsmæssigt at fjerne trappen helt og bygge en ny. Det er vanskeligt at sige noget generelt om eroderingsgrad af udvendige trapper. Det må altid vurderes individuelt, om en trappe kan fugtsikres effektivt.

I det følgende beskrives 2 metoder til fugtsikring og renovering af udvendig trappe.
Metoderne tager udgangspunkt i hhv. let/moderat samt svært fugtskadet trappe. Underlaget skal dog klargøres på samme måde for begge metoder.

Forberedelse af underlag
Alt løst, porøst og frostsprængt puds og alle klinker skal fjernes. Begroninger på trappeområdet afrenses med Skalflex Alt-Rens. Underlaget skal være stabilt og
bæredygtigt. Eventuelle sætningsrevner udbedres med Skalflex Armeringssystem.

Til opretning og reparation af revner anvendes Skalflex Reparationsbeton Vandtæt til skader på vandrette flader, mens Skalcem Sokkelpuds Vandtæt anvendes på
lodrette flader. Der graves fri rundt om trappen til en dybde på 15-40 cm under terræn. Overalt på trappen behandles overfladen med Skalflex Saltbinder. Den tilstødende sokkel/mur behandles i min. 50 cm højde over trappeniveau. I kælderhalse/kælderskakte behandles alle murflader.

Identificering af gammel overfladebehandling
Mange ældre trapper kan være helt eller delvist behandlet med kulbaseret asfalt- eller tjæreprodukt eller oliebaseret bitumenprodukt. Da begge produkter er
sorte, kan det være vanskeligt at se forskel. Det er vigtigt at vide, hvilket produkt der er anvendt, da de kræver forskellig grundbehandling. Bræk et lille stykke af den behandlede overflade af og hold det over en lille flamme.

Hvis røgen er hvid, er det et kulbaseret tjæreprodukt, hvilket skal grundes med Skalflex Multitæt. Hvis røgen er sort, er det et bitumen-baseret produkt, hvilket skal grundes med Skalflex Bitumen Primer.

Læs mere om fugtsikring af udvendig trappe her

 

Quick links

 

  Brochure
   
Video
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet