Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Sokkelstop
Multitæt
Saltbinder/primer
Skalflex Aktiv
Hæftesvumme
Sokkeltæt
Tætningsmembran
Bitumen Primer
Letpuds
Reparationsbeton vandtæt
Fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Skalflex Multitæt

2-komponent vandspærrende puds

Skalflex Multitæt er en 2-komponent, cementbaseret puds med formidabel vedhæftning på alle typer mineralske overflader. Kan modstå det negative vandtryk.
Skalflex Multitæt giver en permanent vandspærring. Cementbaseret vandtættende membran, der vandtætner mod højt vandsøjletryk (op til 6 bar) fra terrænnet.

Til indendørs og udendørs brug på lodrette flader.

Anvendelse
Skalflex Multitæt kan anvendes på alle faste og rengjorte mineralske overflader, såsom mursten, beton, KC-mørtler og cementpuds. Ikke velegnet til gipsholdige overflader.

Klargøring af underlag
Overfladen skal være ren, bæredygtig, absorberende og fri for fedt og olie. Eventuelt kalkbestrygning skal fjernes helt. Beskadiget puds og betonoverflader, revner og huller skal repareres.

Ujævne overflader oprettes med Sokkelpuds Vandtæt.

Eventuelle sætningsrevner udbedres med Skalflex Armeringssystem.

Saltudblomstringer behandles med Skalflex Saltbinder/Primer.

Gennemføringer ved rør, afløb og faldstammer bør sikres med Skalflex Rør-/Gulvmanchetter.

Muroverfladen gøres fugtig, inden Skalflex Multitæt kan påføres.

Opblanding
Den flydende delkomponent omrøres, inden pulveret tilsættes. Pulveret tilsættes en tredjedel ad gangen, og røres med en langsomtgående pisker, indtil blandingen er fuldstændig homogen og fri for klumper. Herefter kan næste tredjedel af pulveret tilsættes, omrøres osv.

Påføring
Skalflex Multitæt påføres i 2 lag. Første lag påføres med pensel eller anstryger nedefra og op. Efter 2-3 timer påføres andet lag ligeledes med pensel eller anstryger, denne gang i vandrette strøg. Denne arbejdsgang sikrer 100% dækning. Lagtykkelse: 1 mm pr. lag.

Forbrug
Lagtykkelse: 1 mm pr. lag (2 lag i alt)
Ca. 1,5 kg/m2/mm lagtykkelse = ca. 3 kg/m2
1 sæt á 5/15 kg rækker til ca. 6 m2

Emballage
Sæt á 5/15 kg.
DB-nr. 1547773

Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet