Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Sokkelstop
Multitæt
Saltbinder/primer
Skalflex Aktiv
Hæftesvumme
Sokkeltæt
Tætningsmembran
Bitumen Primer
Letpuds
Reparationsbeton vandtæt
Fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Skalflex Saltbinder/Primer

Grunder og saltbinder til murværk og beton.

Skalflex Saltbinder/Primer binder de skadelige salte på muroverfladen midlertidigt.

Skalflex Saltbinder/Primer er ikke permanent virkende, men er virksom i 1-2 døgn, hvorefter effekten overtages af den nye fugtsikringsløsning, der påføres.

Skalflex Saltbinder/Primer trænger ind i mineralsk byggemateriale, hvor det reagerer med de fleste salte, der er skadelige for bygningens struktur, og som dukker op på bygningens overflade i tilfælde af f.eks. opstigende grundfugt og sidelæns indtrængende fugt.

Skalflex Saltbinder/Primer bevirker endvidere, at muroverfladen stabiliseres i overfladen, og at sugeevnen nedsættes.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være mineralsk, stabil, ren, bærende og sugende. Alt løst og saltangrebet puds skal fjernes, og løse emner skal fjernes helt. Beskadigede fuger skal kradses ud til en dybde på min. 1,5 cm.

Anvendelse
Skalflex Saltbinder/Primer påføres det afrensede underlag med stor pensel, malerkost eller malerrulle i et jævnt og dækkende lag.

Skalflex Saltbinder/Primer omrystes og anvendes ufortyndet. Efter en tørretid på 3-4 timer kan overfladen viderebehandles.

Efterfølgende foretages eventuel opretning af underlaget.

Anvendelsesområder
Skalflex Saltbinder/Primer anvendes til at understøtte renoveringsarbejde på murværk og beton i forbindelse med fugtsikring. Skalflex Saltbinder/Primer forhindrer salte i at trænge ud i ny og endnu ikke hærdet facadebehandling, og sikrer ensartet vedhæftning af efterfølgende behandlinger.

Skalflex Saltbinder/Primer forbedrer desuden de minerale strukturers kemiske og mekaniske modstandsdygtighed, dvs. mineralske materialer som puds og mørtel bliver forstærket i overfladen. Skalflex Saltbinder/Primer er velegnet til mørtler, puds og beton, men ikke velegnet til gipsoverflader.

Forbrug
0,3-0,5 liter/m2 afhængig af underlagets sugeevne.

Emballage
5 liter.
DB-nr. 1547792

Quick links

 

  Datablad
   
 
Sikkerhedsdatablad
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet