Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Sokkelstop
Multitæt
Saltbinder/primer
Skalflex Aktiv
Hæftesvumme
Sokkeltæt
Tætningsmembran
Bitumen Primer
Letpuds
Reparationsbeton vandtæt
Fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Skalflex Sokkelstop

Kapillarbrydende creme til effektiv standsning af opstigende fugt

Skalflex Sokkelstop er en enkel og effektiv metode til permanent standsning af opstigende grundfugt.

Skalflex Sokkelstop er en kapillarbrydende, højkoncentreret og silan/siloxane-baseret injektionscreme, der udlægges i vandrette borehuller. Herfra fordeler cremen sig med fugten inde i muren, og danner en permanent, kemisk fugtmembran der, hvor fugten forekommer.

En enkel og effektiv løsning, der yder permanent sikring og som medfører et lille sikringsområde og et meget lavt materialeforbrug.

Til udlægning anvendes en alm. havesprøjte med lige sprøjterør. Fjern filtre og dyser fra sprøjten før ibrugtagning. Tilkøb evt. et stykke lige alurør eller plastikslange med passende diameter og længde, der kan anvendes som sprøjterør.

Anvendelsesområder
Skalflex Sokkelstop kan anvendes i alle typer absorberende og mineralske byggematerialer som beton, kalkholdige sandsten, teglsten, porebeton, letklinkerbeton og diverse mørtler.

Skalflex Sokkelstop er også velegnet til mure med meget højt fugtindhold (over 60%).

Kan anvendes indvendig og udvendig.

VIGTIGT: Produktet må ikke fortyndes!

Klargøring af underlag

Beskadiget puds og løse fuger fjernes.

Arbejdets udførelse
Der bores vandret fra udvendig eller indvendig side, men så tæt mod terræn som muligt, afhængig af konstruktion.

Der skal bores med en afstand på max. 10 cm med bor Ø 12-15 mm. Der kan bores i såvel fuge som sten. Borehullerne må ikke gå hele vejen igennem muren, men skal stoppe 3-5 cm fra murens bagkant. Mål murtykkelse i vindues- eller døråbning og anvend en form for borestop, så boredybden fastholdes. Fjern omhyggeligt alt støvet fra borehullerne.

Skalflex Sokkelstop fyldes over i alm. havesprøjte, hvor filter og dyse er fjernet. Sørg for at sprøjterøret kan føres helt ind til bunden af borehullet. Hvis ikke, må sprøjterøret forsynes med et lige stykke alurør eller plastikslange.

Røret føres helt ind i bunden af borehullet, og med et jævnt tryk fordeles Skalflex Sokkelstop i hullet i takt med at røret langsomt trækkes tilbage. Det er vigtigt, at borehullet fyldes helt op i hele hullets længde. Stands opfyldningen ca. 1 cm fra murens forkant.

Bemærk: Ved mure med meget højt fugtindhold samt ved porebeton og letklinkerbeton kan 2 x opfyldning med Skalflex Sokkelstop være nødvendig.

Umiddelbart efter opfyldning kan borehullerne lukkes med en 3-5 cm lang prop af Skalflex Sokkelpuds Vandtæt.

Efterbehandling
Der er nu effektivt spærret for fremtidig fugtopstigning, men muren indholder stadig fugt, og det skal gives tid til at tørre ud. Afhængig af mængden af restfugt i muren kan der gå 2-3 måneder eller mere, for udtørringen begynder at blive synlig. Indendørs kan udtørringen hjælpes på vej med effektiv ventilation. Når muren er tilstrækkelig tør, kan eventuel efterbehandling foretages. Der kan dog males med den fugthærdende og diffusionsåbne Skalcem 100 efter ca. 7 døgn.

Forbrug
0,10-0,14 kg pr. lbm. ved 10 cm murtykkelse.

Emballage
2 kg: DB-nr. 1604497
5 kg: DB-nr. 1547741
 

Quick links

 

  Datablad/vejledning
   
Sikkerhedsdatablad
   
Testrapport
   
Video
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet