Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Sokkelstop
Multitæt
Saltbinder/primer
Skalflex Aktiv
Hæftesvumme
Sokkeltæt
Tætningsmembran
Bitumen Primer
Letpuds
Reparationsbeton vandtæt
Fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Skalflex Sokkeltæt

2-komponent, vandspærrende bitumenpuds til udvendig brug.


Skalflex Sokkeltæt er en fleksibel og vandspærrende puds, som kan modstå det positive vandtryk fra terrænet (op til 6 bar svarende til ca. 4 meter under terræn).

Skalflex Sokkeltæt er en 2-komponent bitumenbaseret puds, som hærder op med en konsistens som gummi. Pudsen yder komplet vandtætning mod forfrakommende vand/fugt på den udvendige murflade.

Skalflex Sokkeltæt er vejruafhængig og kan påføres ved døgntemp. mellem +5°C og +25°C. Tørretiden er typisk 2-7 døgn.

Anvendelsesområder
Skalflex Sokkeltæt er udviklet til udendørs forsegling af bygninger mod fugt, trykkende og ikke trykkende vand. Til udvendige kældervægge, trapper, bygninger uden fundament, fundamenter, fundamentsokler, rørgennemføringer m.m. samt som klæber til EPS isoleringsplader. 

Skalflex Sokkeltæt kan anvendes på mineralske overflader som beton, puds, mursten etc.

Klargøring af underlag
Underlaget skal være solidt, bæredygtigt, jævnt og fri for olie, fedt, støv og andre partikler, der kan forhindre optimal vedhæftning. Fuger skal være hele og udfyldte. 

Fremspring i underlaget større end 5 mm hugges bort.

Skalflex Saltbinder/Primer påføres med kalkkost. Behandlingen neutraliserer overfladen og forhindrer nye saltudblomstringer, indtil den nye overfladebehandling er hærdet. Grunderens tørretid er 1-4 timer. Der skal viderebehandles på det primede underlag inden for 1-2 døgn, da virkningen ellers ophører.

Efter grunding med Skalflex Saltbinder/Primer oprettes eventuelle lunker større end 5 mm med Skalflex Sokkelpuds Vandtæt, lagtykkelse på 1-10 mm. Tørretid min. 1 døgn. 

Grunding
Herefter grundes med et tyndt og jævnt lag Skalflex Bitumen Primer påført med bred pensel. Denne primer sikrer ensartet og optimal vedhæftning til underlaget. Tørretid: 30-60 minutter – primeren skal være fingertør, inden der kan viderebehandles.

Det er vigtigt, at primeren påføres i et tyndt lag, da for tykke lag medfører risiko for separation.

Opblanding
Den sorte, tyktflydende bitumenmasse i spanden omrøres, inden det grå cementpulver fra posen tilsættes. 

En tredjedel af cementpulveret tilsættes bitumenmassen, og der omrøres med langsomtgående trekantmixer f.eks. Festool WR 125) indtil blandingen er helt homogen. Herefter tilsættes næste tredjedel af pulveret, og der omrøres grundigt, inden sidste tredjedel tilsættes og grundigt omrøres. 

Påføring
Der skal påføres 2 lag Skalflex Sokkeltæt, begge med ens lagtykkelse.
Vi anbefaler at anvende 6 kg/m2. Det svarer til en lagtykkelse på 6 mm i våd tilstand, der giver en lagtykkelse på 4 mm i tør tilstand. Første lag påføres med 6 mm tandspartel for at sikre ensartet lagtykkelse. Arbejd nedefra og op. Efter min. 2-8 timer fyldes rillerne diagonalt ved hjælp af stålbræt eller den glatte side af tandspartlen. Denne arbejdsgang sikrer 100% tætning.

Ved afbrydelser udfases kanterne over min. 10 cm. Når arbejdet genoptages, skal det nye lag overlappe det gamle. Hold ikke pause i arbejdet ved hjørner, men kør om hjørnet og lav udfasning her på min. 10 cm.

Skalflex Sokkeltæt påføres kældermuren helt op til terrænniveau.

Hvis man vil fastgøre plader til beskyttelse, dræning eller isolering, skal man påføre
Skalflex Sokkeltæt punktvis på pladerne. Pladerne trykkes mod det tørre lag.

Ønskes armering i pudslaget, lægges nettet i det første pudslag. Der arbejdes vådt i vådt, til nettet er helt dækket.

Forbrug
Lagtykkelse: 6 mm pr. lag
6 kg/m

Emballage
Sæt á 8/22 kg
DB-nr. 1547783

Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet