Systemløsninger
Fugtsikring
Fugtsikring - Produkter
Fugtsikringssystemer
Standsning af opstigende fugt
Indvendig fugttætning af kældervæg
Indvendig vandtætning af kældervæg og gulv
Indvendig vandtætning og isolering af kældervæg
Udvendig vandtætning af sokler over terræn
Udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokler under terræn
Vandtætning med Skalflex Tætningsmembran
Fugtsikring af udvendig trappe
Fugtsikring af udvendig skorsten
Radonsikring
Video fugtsikringssystemer
Vådrumssæt
Puds og mørtler
Tørmørtler
Vådmørtler
Kalk
Malinger
Strukturmalinger
Gulvopretning
Spartelmasser
Fliseklæb og flisefuge
Rens & Pleje
Sand, grus & granit
Additiver
Grundere
Profiler
Armering
Farveprøver
Mineralfarver
Lim til montage
Tilbehør

Udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokkel under terræn

Hvor det er muligt, vil det altid anbefales at fugtsikre udefra. Det giver det sundeste murværk, da der helt bliver lukket af for udefrakommende fugt.
Det er et stort arbejde at grave sokkel og kælder fri, og det vil være naturligt at benytte lejligheden til at lægge et ekstra lag isolering udvendig på kælder og sokkel.

Der er altid en risiko for sætning og sammenstyrtning forbundet med at grave fri omkring en bygnings fundament. For at minimere denne risiko anbefales det
at dele arbejdet op i sektioner, således at der udgraves og fugtsikres/isoleres på en mindre del af bygningen ad gangen. Når arbejdet i en sektion er fuldført, fyldes
jorden på igen, inden næste sektion udgraves. Få evt. hjælp af en bygningssagkyndig til at vurdere sektionernes størrelse, da både bygningskonstruktion og terrænforhold spiller ind.

Vær meget opmærksom på nye sætningsrevner, som er indikation på svigtende understøtning af fundamentet. Ved nybyggeri vil det være naturligt at fugtsikre og
isolere boligarealer under terræn allerede i byggefasen. Udvendig isolering optager ikke værdifuldt boligareal.

Læs mere om udvendig vandtætning og isolering af kælder og sokler under terræn

Quick links:

 

  Brochure
   
Video
Skalflex A/S Industrivej 20 B 8800 Viborg Tlf: +45 8661 2299 Fax: +45 8661 2199
© Copyright 2010 Skalflex A/S | webbureau easynet